Lukion opetussuunnitelma

Puolangan kunnan opetussuunnitelmassa (LOPS) päätetään nuorisoasteen lukiokoulutuksen opetus- ja kasvatustyöstä.

Puolangan lukiossa aikuisten lukiokoulutus järjestetään yhdessä nuorten lukiokoulutuksen kanssa.

Liitteenä olevaan lukion opetussuunnitelmaan on tehty seuraavat muutokset

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat

Kulttuurikasvatussuunnitelma (KOPS)

KOPS on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta. Se pohjaa kunnan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön sekä lasten ja nuorten omaehtoiseen toimintaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelma takaa lapsille ja nuorille tasavertaiset mahdollisuudet kokea taidetta ja kulttuuria. Kulttuurikasvatussuunnitelman avulla taidetta ja kulttuuria voidaan tarjota ikäryhmälle sopivalla tavalla luonnollisena osana koulupäivää. Moniammatillisessa yhteistyössä tuotettu suunnitelma tukee oppilaiden kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kulttuurikasvatussuunnitelman kautta voidaan edistää kulttuurikasvatuksen alueellista tasavertaisuutta sekä lisätä lastenkulttuurin merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä. Kulttuurikasvatussuunnitelma hyödyttää oppilaita, opettajia, taide- ja kulttuurialan toimijoita sekä kuntaa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on vuosittain toistuva, etukäteen budjetoitu ja selkeillä sopimuksilla aikaansaatu kokonaisuus, jossa kunkin kunnan toivomalle ikäryhmälle taataan halutunlainen taide- ja kulttuurikasvatus.

Puolangalla kulttuurikasvatussuunnitelma on otettu käyttöön lukuvuonna 2022-2023.

Puolangan kulttuurikasvatussuunnitelma (PDF)

Opintojen kesto

Puolangan lukio on luokaton lukio, minkä ansiosta opiskelija voi itse määritellä oman suoritusrytminsä.

Yleisimmin lukio suoritetaan kolmessa vuodessa, mutta luokattoman lukion voi suorittaa omaan tahtiin myös joko kahdessa tai neljässä vuodessa.