Ympäristölupa

Ympäristölupa on ympäristöviranomaisen myöntämä lupa, joka tarvitaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan. Uudelle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muutokselle tarvitaan lupa.

Ympäristölupaan kirjataan näkyviin toimintaan kohdistuvat lupamääräykset. Ne koskevat esimerkiksi päästörajoja, niiden seurantaa ja raportointia. Toimintaa valvotaan koko sen elinkaaren ajan. Toimintaa ei saa aloittaa ennen sen myöntämistä.

Luvan tarvitsevat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden laitokset, energiantuotantolaitokset, suuret eläinsuojat, kalankasvatuslaitokset, turvetuotantoalueet sekä kaivokset, ampumaradat, jätteen ammattimainen käsittely.

Ympäristölupaa voidaan edellyttää muulloinkin niin sanotun yleislausekkeen perusteella. Lupaa voidaan vaatia toiminnalle pohjavesialueilla, jätevesipäästöjen tai muun toiminnan aiheuttamien vesistövaikutusten vuoksi tai naapureille aiheutuvien haittojen vuoksi.