Kunnan organisaatio

Puolangan kunnan luottamushenkilöorganisaatio

Puolangan kunnan toimielinorganisaatio on kuvattu kunnan hallintosäännössä (liitteenä).

 • Kunnanvaltuusto (nimet)
 • Kunnanhallitus (nimet) ja kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto (nimet)
 • Tarkastuslautakunta (nimet)
 • Sivistyslautakunta (nimet)
 • Tekninen lautakunta (nimet)
 • Vaalitoimielimet: Keskusvaalilautakunta (nimet)
 • Vaikuttamistoimielimet: Nuorisovaltuusto (nimet), Vanhus- ja vammaisneuvosto (nimet)

Puolangan kunnan johto

Puolangan kunnan henkilöstöorganisaatio, sen sen osana olevat toimialat ja kunnan johtoryhmä on kuvattu kunnan hallintosäännössä (liitteenä).

Pormestari johtaa ja kehittää kunnanhallituksen alaisena kunnan toimintaa sekä toimii kunnan johtoryhmän puheenjohtajana

Kunnan toimialat ovat hallinto ja elinvoimapalvelut, sivistystoimiala ja tekninen toimiala

 • Hallinnon ja elinvoimapalveluiden toimialaa johtaa hallintojohtaja
 • Sivistystoimialaa johtaa sivistysjohtaja
 • Teknistä toimialaa johtaa tekninen johtaja
 • Kunnan johtoryhmän nimeää pormestari

Puolangan kunnan johdon yhteystiedot löydät täältä.

Konsernin johto

Kunnan konsernijohtoon kuuluvat

 • kunnanhallitus
 • pormestari
 • hallintojohtaja

Kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden tehtävät ja toimivallan jako on kuvattu konserniohjeessa (liitteenä)