Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeiden tavoitteena on pitää yllä ja kehittää Puolangan kunnan elinvoimaa, sekä lisätä mahdollisuuksia monipuolistaa kunnan elinkeino- ja asukasrakennetta. Kehittämishankkeissa kartoitetaan nykyinen tilanne, sekä etsitään ratkaisuja kehittää kuntaa. Kunnalle myönnetyt hankkeet tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan perustoimintojen kanssa, jolloin uudet toimintatavat ja menetelmät juurtuvat osaksi kunnan toimintakulttuuria.

Investointi- ja energiahankkeista löydät lisätietoa täältä: