Esityslistat ja pöytäkirjat

Puolangan kunnan luottamuselinten pöytäkirjat julkaistaan internetissä sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Tähän saattaa kulua enimmillään viikko. Pöytäkirjoista saatetaan poistaa joitakin henkilötietoja sisältäviä liitteitä oikaisuvaatimus- tai valitusajan kuluttua. Tämä on välttämätöntä kuntalain perusteella.

Pöytäkirjat 1.1.2020 alkaen

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.1.2020 alkaen

Pöytäkirjat 31.12.2019 saakka

Puolangan kunnan luottamuselinten pöytäkirjojen julkaisukäytännöt muuttuivat kesäkuussa 2017 kuntalain muutoksen vuoksi. Uuden kuntalain mukaan kunnat voivat julkaista verkossa olevissa pöytäkirjoissa ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömiä henkilötietoja, ja nekin on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Vanhoissa pöytäkirjoissa oli henkilötietoja, joita ei voinut poistaa yksitellen. Tämän vuoksi kunta on poistanut vanhat pöytäkirjat tietoverkosta.

Pöytäkirjat ovat julkisia, ja vanhan pöytäkirjan saa tarvittaessa edelleen käyttöönsä pyytämällä kirjaamosta osoitteesta kunta(at)puolanka.fi tai numerosta 08 6155 441