window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-SWG2ZW827G');

Rakennusvalvonta ja -luvat

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Puolangan kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä suorittaa rakennustarkastaja.

Rakennustarkastajan tehtäviin kuuluu lupien myöntäminen ja valvonta, ohjeistus ja opastus. Kaikissa rakentamiseen liittyvissä asioissa voitte kääntyä rakennustarkastajan puoleen. Ohjaus ja neuvonta on maksutonta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta haettavia lupia ovat:

Lupa-asioiden neuvontaa on mahdollista järjestää puhelimella tai videoyhteydellä. Asiakkaita opastetaan ja palvellaan ensisijaisesti kunnan vaihteen kautta.