KETS-toimintasuunnitelma

KETS eli Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma on suunnitelma, joka on laadittu vuosille 2017 – 2025.

KETS-sopimuksella on tarkoitus saavuttaa Kioton sopimuksessa asetetut kasvihuonepäästörajat. Toissijaisena vaikutuksena ne parantavat energian huoltovarmuutta ja edistävät fossiilisten polttoaineiden syrjäyttämistä. Suunnitelman mukaan vuoteen 2025 mennessä suoritetaan toimenpiteitä, joilla saavutetaan sopimuksen mukainen vähintään 7,5 %:n parannus energiatehokkuuteen.

Sopimukset perustuvat vapaaehtoisuuteen, ja niiden vaikuttavuutta voidaan verrata normeihin. Sopimusten kautta voidaan välttää valtion asettamia pakotteita säästötavoitteiden täyttämiseksi. Sopimustoimintaa voi ajatella pitkäaikaisena sijoitusprosessina. Vapaaehtoisena toimintana sen harjoittaminen on korvike veroille ja määräyksille, joita muuten jouduttaisiin asettamaan energiansäästötavoitteisiin pyrittäessä.

Puolangan kunta on liittynyt vuoden 2017 alusta energiatehokkuussopimuksen piiriin. Sopimuksen osapuolia ovat työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Energiavirasto ja Kuntaliitto.