Ympäristölupa ja Maa-aineslupa yhteiskäsittely

Maa-aineksen ottaminen voi edellyttää myös ympäristöluvan hakemista (murskaus ja louhinta). Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset käsitellään silloin yhdessä ja niistä annetaan yhteispäätös.

Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristösuojelulain mukaan.

Jos ympäristölupaa on haettava aluehallintovirastosta, ratkaisee se myös maa-aineslupa-asian.