Kunnan johto ja organisaatio

Puolangan kunnan johtamisjärjestelmä

Kunnan johtamisjärjestelmä on kuvattu kunnan hallintosäännössä (liitteenä).

Kunnan johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin kunnan valtuuston päätöksiin.

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, käyttää kunnan päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä.

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta.

Kuntaa johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa valtuuston valitsema pormestari. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana ja esittelijänä sekä kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Puolangan kunnan johtamisen rakenteet on esitelty lyhyesti täällä.

Puolangan kunnan virkamiesjohto on esitelty lyhyesti täällä.