Tontit vapaa-ajan asumiseen

Puolangan kunnalla on myytävänä erinomaisia tontteja vapaa-ajan asumiseen sekä Paljakan matkailukeskuksessa että Puolangan kyläkeskuksessa. Ota yhteyttä ja tule katsomaan mitä meillä on tarjolla.

Paljakan matkailukeskuksen loma- ja yritystontit

Tonkopuron tontit sijaitsevat Paljakan ydinalueella, rinteiden ja kalastuspuiston välittömässä läheisyydessä. Tontit on tarkoitettu matkailua palvelevan yritystoiminnan rakentamiseen, esimerkiksi suuremmille lomahuoneisto kokonaisuuksille.

Paljakan ydinalueen kaava on matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueella on eri kokoisia tontteja, joilla on rakennusoikeutta 300 – 3500 m². Alueen keskellä sijaitsee Hotelli Paljakka ja Paljakkatalo.  Alueella on valmis kunnallistekniikka ja tiestö.

Paljakan matkailualueella heti hiihtokeskuksen välittömässä läheisyydessä ja hieman kauempana on tontteja sekä yksittäisten loma-asuntojen että useamman kiinteistön rakentamista varten. Kissakummun alueella sijaitsee 15 loma-asunto tonttia sekä 3 lomakylärakentamiseen soveltuvaa korttelia. Myös Hulminkuljun alue tarjoaa runsaasi vapaita tontteja loma-asumiseen.

Tonkopuron tontit kartalla (PDF).

Kissakummun tontit kartalla (PDF).

Hulminkuljun tontit kartalla (PDF).

Tutustu Paljakan matkailualueen voimassa oleviin kaavoihin täällä.

Auhon lomatontit

Auhon rantatontit rajoittuvat Pirttijärveen ja Vähäjärveen Kiiminkijoen latvoilla. Tontit ovat Pahan Paavon Beachin välittömässä läheisyydessä.

Tonteilla on valmis kunnallistekniikka ja matkaa Puolangan keskustaan noin 20 km. Rakennusoikeutta Auhon tonteilla on 250 m². Tontteihin sisältyy oma hiekkapohjainen ranta.

Auhon lomatontit kartalla (PDF).

Pikku-Puution lomatontit

Pikku-Puution tontit sijaitsevat Puolangan kirkonkylän välittömässä läheisyydessä, valjastamattoman Kiiminkijoin latvoilla.

Alueella on 10 omarantaista ja 8 rannan läheisyydessä olevaa tonttia ympärivuotiseen tai vapaa-ajan asumiseen. Alueelle tulee tulee kunnallistekniikka ja kunnan ylläpitämä tiestö. Tonteilta on matkaa Puolangan keskustaan n. kolme kilometriä, joten päivittäinen asiointi mm. kauppoihin on todella vaivatonta. Tonteilla on rakennusoikeutta jopa 400 m², joten isommankin talon tai vapaa-ajan asunnon rakentaminen onnistuu.

Pikku-Puution lomatontit kartalla (PDF).

Metsähallituksen tontit Puolangalla ja Paljakassa

Myös Metsähallitus myy ja vuokraa tontteja Puolangalla. Tutustu myös www.laatumaa.fi -sivustolla Puolangalla ja Paljakan matkailukeskuksen tonttitarjontaan.

Puolangan kunnan voimassa olevat kaavat löydät täältä.

Lisätietoja vapaa-ajan asumisen tonttitarjonnasta elinkeinopäälliköltä.