Kaavoitus

Kaavoitus on alueiden käytön ja rakentamisen sääntelyä, jolla päätetään eri toimintojen, kuten asumisen ja työpaikkojen, sijoittuminen kunnan tai kaupungin alueelle.

Kaavoitus on osa maankäytön suunnittelemista ja sääntelemistä eri käyttötarkoituksiin. Kaavassa voidaan varata alueita esim. teitä, asutusta, kaupallisia palveluja, virkistysalueita, arvokkaita luontoalueita ja maa- ja metsätalousalueita varten, samoin kuin mm. teollisuutta ja energiantuotantoa kuten tuulivoimaloiden alueita varten.

Suomessa kaavoitus jakaantuu eri kaavatasoihin, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava.

Puolangan kunnan kaava-asioissa lisätietoa antaa rakennusvalvonta.