Yksityistiet

Yksityistielain (560/2018 84 §) mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle ja maksamiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Uuden tien rakentaminen ja peruskorjaus
– hankkeesta vastaa tien omistaja / rakennuttaja
– kunta voi avustaa liikenteellisesti merkittävän yksityistien peruskorjausta
– avustuksen myöntää valtuusto

Teiden kunnossapito
Liikenteellisesti merkittävien yksityisteiden talvikunnossapidosta vastaa kunta teknisen lautakunnan määrittelemillä teillä. Muusta tienpidosta vastaa tien omistaja. Kunta avustaa haja-asutusalueilla Puolangan kunnanssa vakituisesti asuvia ja yksityistiekunnan perustaneita tiekuntia yksityisteiden tienpidossa taloudellisesti. Kotitaloudelle maksettava avustus määräytyy tiekohtaisesti laskennallisen tieosuuden mukaan. Yksittäisen talouden tieosuus lasketaan jakamalla vakituiseen asumiseen käytetty tiepituus talouksien kesken:

  • ensisijaisesti tiekunnan hyväksymien tieyksiköiden suhteessa tai
  •  talouksien keskinäisen kirjallisen sopimuksen mukaan

Avustus määräytyy em. tieosuuden mukaan seuraavasti:

Tieosuus, perusmaksu, lisäosa alarajan ylittävältä osalta
alle 100 m, ei avusteta, ei avusteta
100–150 m, 40,00 €, 0,30 €/m
150–200 m, 55,00 €, 0,27 €/m
200–300 m, 68,50 €, 0,25 €/m
300–500 m, 93,50 €, 0,24 €/m
yli 500 m, 141,50 €, 0,23 €/m

Avustus maksetaan sopimuksen mukaisesti saajan ilmoittamalle pankkitilille yhdessä erässä toukokuussa 300 € saakka. Sitä suuremmat avustukset maksetaan kahdessa erässä toukokuussa 60 % ja joulukuussa 40 % avustuksista. Vakituisen asumisen määrittely perustuu väestörekisterikeskuksen ylläpitämän rekisterin tietoihin ko. vuoden tammikuun 1. päivän tilanteeseen.

  • vakituisen asumisen tulee olla todellista
  • kunta tarkistaa tiedot ennen maksatuksia
  • tienpituus mitataan yleisen tien reunasta talon pääsisäänkäyntiin lyhintä reittiä

Tieavustukset maksetaan toukokuun loppuun mennessä. Tukihakemus on tehtävä maaliskuun loppuun mennessä.