Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämistä ja toimintaa.

Puolangan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma kattaa kaikki varhaiskasvatuksen toimintamuodot (perhepäivähoidon ja päiväkotitoiminnan) ja määrittää käytännön palvelutoiminnan keskeiset tavoitteet ja sisällöt.

Puolangan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma (PDF).