Terveydenhuolto

Puolankajärven koulun oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuoltoon sisältyy myös ohjaus ja neuvonta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Puolankajärven koulun tukimuodot terveydenhuollossa

Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä toimintaa, jonka tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren mahdollisimman tervettä kasvua ja kehitystä, hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä ja oppimistuloksia sekä edistää kouluyhteisön terveyttä ja turvallisuutta.

Puolankajärven koulun terveydenhuollon palveluja ovat muun muassa

  • Terveystarkastukset
  • Kouluterveydenhoitajan vastaanotto
  • Hammashuolto

Puolankajärven koulun on mukana myös kunnan tarjoamissa perheneuvolapalveluissa auttamassa lapsia/nuoria sekä heidän vanhempiaan oppilaan koulunkäyntiin ja/tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Koulun tärkeimmät palvelut ovat

  • Koulukuraattori
  • Miekkari
  • Koulupsykologi

Mikäli opettajalla ja/tai vanhemmilla herää huoli lapsen/nuoren koulunkäyntiin ja/tai hyvinvointiin liittyvissä sioissa, he yhdessä miettivät ratkaisua tilanteeseen.

Terveystarkastukset

Oppilaskohtainen terveydenhoito tarkoittaa oppilaiden laajoja tai määrä-aikaisia terveystarkastuksia. Laaja terveystarkastus, johon sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemä terveystarkastus, tehdään kolme kertaa peruskoulun aikana: 1., 5. ja 8. luokalla. Vanhemmille järjestetään mahdollisuus osallistua lapsensa laajoihin terveystarkastuksiin. Vuosina, jolloin ei järjestetä laajaa terveystarkastusta, terveydenhoitaja tekee määräaikaisen terveystarkastuksen.

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä, mikäli herää huolta lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa esim. lapsen/nuoren väsymys, jaksamattomuus, motivaation puute, kaverisuhteet ja psyykkiset oireet. Kouluterveydenhoitaja tekee yhteistyötä vanhempien, opettajien, oppilashuoltoryhmän sekä tarpeen mukaan muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten esimerkiksi hammashoitolan, mielenterveystoimiston, lastensuojelun ja koulupsykologin kanssa.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Puolankajärven koululla, ilman ajanvarausta, maanantaisin ja tiistaisin. Muina aikoina kouluterveydenhoitaja on tavattavissa ajanvarausperiaatteella, paitsi kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa.

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa Puolankajärven koululla ilman ajanvarausta maanantaisin ja tiistaisin

  • maanantai-tiistai kello 8 – 8.45 (alakoulun, yläkoulun ja lukion oppilaat)
  • maanantai-tiistai kello 10.45 – 11.15 (alakoulun oppilaat)
  • maanantai-tiistai kello 11.45 – 12.15 (yläkoulun ja lukion oppilaat)
  • muina aikoina ajanvarauksella

Koulutapaturmat

Koulutapaturma on oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, koulun kerhossa tai välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan.

Koulussa sattuneesta tapaturmasta ja sitä mahdollisesti seuranneesta lääkärissäkäynnistä on ilmoitettava opettajalle, jonka tunnilla tapaturma on sattunut sekä koulun kansliaan. Koulu tarvitsee tiedon vahinkoilmoituksen tekoa varten.

Koulutapaturmassa vahingoittuneen opiskelijan vanhemmat voivat ilmoittaa Pohjolan verkkosivuilla maksamistaan kuluista.

Kouluterveydenhoitajan yhteystiedot

Puolankajärven koulun kouluterveydenhoito
Kouluterveydenhoitaja Sutinen Mari
Puh. 044 747 8601
Sähköposti mari.sutinen(at)terveystalo.com

Hammashuolto

Alakoulun oppilaiden hampaiden tarkastus ja hoito pyritään tekemään syyslukukauden aikana ja yläkoulun oppilaille keväällä. Tarkastusaika hammashoitolaan lähetetään suoraan kotiin. Hammastapaturmissa on otettava välittömästi yhteys hammashoitolaan.

Alle 18-vuotiaiden hampaiden tarkastus ja hoito on maksuton.

Esteestä on ilmoitettava ajoissa hammashoitolaan.

Puolangan terveyskeskuksen hammashoitolan yhteystiedot

Hammashoitolan ajanvaraus- ja päivystysnumerot löydät täältä