Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Puolangan kunta ottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteet huomioon kaikissa päätöksissään, niiden valmistelussa ja toimeenpanossa. Lainsäädännön asettamien velvoitteiden toteuttamisen ohella Puolangan kunnan tavoitteena on aidosti monimuotoisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön rakentaminen.

Tutustu Puolangan kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan täällä.

Myös Puolangan lukio on monimuotoinen yhteisö, joissa opiskelee ja työskentelee taustaltaan ja toimintakyvyltään erilaisia, eri-ikäisiä ihmisiä. Kunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmalla halutaan varmistaa, että eri sukupuolia edustavat, erilaisista lähtökohdista tulevat opiskelijat saavat tasavertaiset mahdollisuudet lukio-opiskeluun ja työntekoon sekä tulevaisuuden valintoihin.

Puolangan lukiossa

  • kaikkia henkilöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja arvostetaan yhtäläisesti opiskelun arjen tilanteissa sukupuolesta riippumatta
  • esteettömyydellä ja saavutettavuudella edistetään yhdenvertaista osallisuutta
  • erilaisia yksilöitä kannustetaan kunnioittamaan toistensa erilaisuutta, hyväksymään toistensa erilaisuus ja toimimaan vuoropuhelussa yhteiseksi parhaaksi

Jokaisella Puolangan lukion opiskelijalla ja henkilökunnan edustajalla on oikeus tuntea olevansa kouluyhteisön tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja hyväksytty jäsen.