Opintojakson suorittaminen itsenäisesti

Itsenäisesti opiskeltavat opintojaksot/kurssit

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojaksoja/kursseja itsenäisesti. Itsenäisesti suoritettavat opintojaksot/kurssit sovitaan aineenopettajan kanssa.

Opiskelija täyttää hakulomakkeen ja palauttaa sen ryhmänohjaajalleen ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Kunkin jakson aikana itsenäisesti opiskeltavista opintojaksoista/kursseista on jätettävä anomus seuraavasti ennen koeviikkoa.

Hakemuslomake itsenäisen opiskeluun (PDF)

Pääsääntöisesti opiskelija saa hakea lupaa itsenäiseen opiskeluun korkeintaan yhdelle opintojaksolle/kurssille.

Ryhmänohjaaja välittää anomuksen aineen opettajalle, hyväksyy tai hylkää sen. Aineopettaja toimittaa päätöksestä kopion rehtorille.

Rehtori seuraa suoritusten määrää ja hänellä on oikeus evätä aineenopettajan myöntämä lupa tai myöntää samalle opiskelijalle useampi lupa samaan jaksoon.

Opiskelija ottaa yhteyttä aineenopettajaan tai osallistuu opintojakson/kurssin ensimmäiselle oppitunnille saadakseen ohjeet itsenäistä opiskelua varten. Itsenäisen opintojakson/kurssin koe tehdään saman jakson aikana, jolle lupa on myönnetty.

Koeviikkojen ajankohdat