Perheneuvolan tukimuodot

Puolankajärven koulun oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuoltoon sisältyy myös ohjaus ja neuvonta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Perheneuvolan tukimuodot

Tarvittaessa Puolankajärven koulun oppilaiden ja heidän vanhempiensa tukena on myös perheneuvola. Perheneuvolan kautta opiskeluhuollon tueksi nostetaan myös:

  • koulukuraattori
  • miekkari sekä
  • koulupsykologi

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtävänä on auttaa oppilasta pulmatilanteissa. Oppilas itse, huoltaja tai opettaja voi ottaa yhteyttä koulukuraattoriin. Kuraattori auttaa esimerkiksi jaksamiseen, itsetuntoon, epävarmuuteen ja pelkoihin liittyvissä asioissa sekä kaveriongelmissa. Ota rohkeasti yhteyttä.

Koulukuraattori on tavattavissa Puolankajärven koululla, yläkoulun alakerran kuraattorin huoneessa

  • maanantaisin klo 8:30-15:00
  • muina aikoina ajanvarauksella (ti-ke)

Ajan voit varata puhelimitse tai Wilman kautta.

Koulukuraattorin yhteystiedot

Puolankajärven koulun kouluterveydenhoito
Koulukuraattori Saara Väisänen
Puh. 043 848 6931
Sähköposti: saara.vaisanen(at)terveystalo.com

Miekkari

Miekkari auttaa esimerkiksi jaksamiseen, itsetuntoon, epävarmuuteen ja pelkoihin liittyvissä asioissa. Myös kaveriongelmissa. Ota rohkeasti yhteyttä.

Miekkarin yhteystiedot

 

Koulupsykologi

Koulupsykologi on tavattavissa torstaisin Puolankajärven koululla, terveydenhoitajan tiloissa.
Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse,  Wilman kautta tai sähköpostilla.

Koulupsykologin yhteystiedot

Koulupsykologi Annamari Järviniemi
Puh. 050 470 6537
Sähköposti annamari.jarviniemi(at)terveystalo.com

Koulun rehtori

Myös koulun rehtori voi oppilaan/vanhempien näin halutessa toimia asian eteenpäin viejänä, joten yhteyttä voi ottaa häneenkin.

Koulun rehtorin yhteystiedot

Puolankajärven koulun rehtori
Tuula Väisänen
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi