Lukio-opintojen ohjaus

Puolangan lukiossa on käytössä useita opiskeluun liittyviä opiskeluhuollon tukimuotoja, joilla tuetaan opiskelijaa koko hänen opintopolkunsa ajan:

Opinto-ohjausta koulutyöhön

Opinto-ohjaajan avustamana opiskelija laatii lukio-opinnoilleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

  • ryhmäohjaajat seuraavat opintojen etenemistä ja opiskeluun osallistumista
  • aineopettajat tekevät yhteistyötä ryhmäohjaajien kanssa opintojen etenemisessä ja tukee opiskelijan jatko-opintovalmiuksia ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta
  • eritysopettajat tekevät yhteistyötä aineopettajan kanssa tavoitteena ennaltaehkäistä tuen tarpeet varhaisessa vaiheessa
  • opinto-ohjaaja koordinoi opinto-ohjauksessa mukana olevien keskinäistä yhteistyötä

Vuosittain päivitettävän henkilökohtainen opintosuunnitelman laatimiseen opiskelija saa opintohuollon tukea. Suunnitelmaan kirjataan opiskelijan

  • lukio-opintojen oma henkilökohtainen opintosuunnitelma
  • ylioppilastutkintosuunnitelma
  • jatko-opintosuunnitelmia
  • urasuunnitelmia

Erityisopetus ja muu tuki

Opiskelijalla, jolla on kielellisten erityisvaikeuksien tai muiden oppimisvaikeuksien vuoksi vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Tuen tarve arvioidaan opintojen alussa sekä säännöllisesti opintojen edetessä. Opettajat arvioivat tuen tarvetta yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan kanssa. Arvioinnissa voivat opiskelijan suostumuksella olla mukana myös tuen järjestämisen kannalta tarpeelliset asiantuntija

Opiskelijaa opettavat opettajat suunnittelevat tukitoimet yhdessä opiskelijan kanssa. Tukitoimet voidaan tarvittaessa ja opiskelijan suostumuksella suunnitella yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tukitoimet kirjataan opiskelijan pyynnöstä henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan

Lukiossa tarjottavista tukitoimista ja ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyistä tiedotetaan vanhempainilloissa, Wilman tiedotteissa, ryhmänohjauksessa sekä erikseen pidettävissä luokkakohtaisissa infoissa ja yksilöidyillä Wilma-viesteillä.

Koulun oppilaanohjauksen yhteystiedot

Puolangan lukion oppilaanohjaus

Rehtori
Tuula Väisänen
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi

Erityisopettaja
Huhta Tuulia
Puh. 040 563 0946
Sähköposti tuulia.huhta(at)puolanka.fi