Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on

  • 0.-3. luokkalaisilla yli kolme kilometriä
  • 4.-9. luokkalaisilla yli viisi kilometriä

yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Kuljetusoppilaille on järjestetty ohjattua toimintaa odotustuntien ajaksi. Jos oppilas ei osallistu odotustunnille, niin huoltajien pitää aina ilmoittaa asiasta luokanopettajalle kirjallisesti tai viestinä Wilman kautta.

Koululle tulee ilmoittaa välittömästi muutoksista, jotka vaikuttavat kyyditysjärjestelyihin.

Tutustu Puolangan kunnan perusopetuksen koulukuljetusoppaaseen täällä. (PDF)

Koulukuljetusvastaavan yhteystiedot

Tiia-Leena Väisänen
puh. 040 729 4111
Sähköposti: tiia-leena.vaisanen(at)puolanka.fi