Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on

  • 0.-3. luokkalaisilla yli kolme kilometriä
  • 4.-9. luokkalaisilla yli viisi kilometriä

yhteen suuntaan. Mikäli koulumatka on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen, huoltajan on haettava kuljetusavustusta lukuvuosittaina kirjallisesti ja liitettävä mukaan tarpeelliset todistukset. Koulukuljetusavusta voi hakea sähköisesti tästä, kuljetusavustuksesta päättää sivistysjohtaja.

Kuljetusoppilaille on järjestetty ohjattua toimintaa odotustuntien ajaksi. Jos oppilas ei osallistu odotustunnille, niin huoltajien pitää aina ilmoittaa asiasta luokanopettajalle kirjallisesti tai viestinä Wilman kautta.

Koululle tulee ilmoittaa välittömästi muutoksista, jotka vaikuttavat kyyditysjärjestelyihin.

Puolankajärven koulu ja Puolangan kunta keräävät palautetta koulukuljetuksesta palautelomakkeen kautta. Vastaus aikaa 5.3.2024 asti. Palautteita käytämme osana koulukuljetuksen suunnittelua ja toteutusta.

Koulukuljetusvastaavan yhteystiedot

Tiia-Leena Väisänen
puh. 040 729 4111
Sähköposti: tiia-leena.vaisanen(at)puolanka.fi