Ohjaus jatko-opintoihin

Opiskelijan itselleen laatiman henkilökohtaisen opintosuunnitelman taustalla on hänen omat jatko-opintonsa ja urasuunnitelmansa. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan on kirjattu opiskelijan jatko-opintosuunnitelmia ja urasuunnitelmia.

Opinto-ohjauksen tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee suunnitellessaan lukio-opintojaan, jatko-opintojaan sekä pohtiessaan ammatti- ja uravalintojaan.

  • ammatinvalintaan liittyvää ohjausta
  • jatko-opintoihin liittyvää ohjausta
  • yhteishakuun liittyvää ohjausta

Koko lukio-opintojen ajan kestävässä ohjauksessa opiskelijaa autetaan tunnistamaan ja huomioimaan jatko-opintojen ja työelämän tarjoamia mahdollisuuksia.

Opiskelijoille tarjotaan lukioaikana mahdollisuuksia tutustua työelämään, yrittäjyyteen ja oman kiinnostuksensa mukaisiin ammattialoihin. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan alueella järjestettäviin nuorille suunnattuihin työelämä- ja rekrytointitapahtumiin.

Koulun opinto-ohjaajan yhteystiedot

Puolangan lukion opinto-ohjaaja
Rehtori
Tuula Väisänen
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi