Kansalaisopisto

Puolangan kansalaisopisto

Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia oppilaitoksia. Puolangan kansalaisopisto on Puolangan kunnan ylläpitämä kansalaisopisto.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämisluvan mukaan Puolangan kansalaisopisto järjestää koulutusta, joka painottuu taideaineiden, käden taitojen ja terveyttä edistävän liikunnan opetukseen.

Näiden lisäksi opisto järjestää kuntalaisten tarpeista lähteviä ajankohtaisia koulutuksia, joiden tavoitteena on osallistuva ja aktiivinen kuntalainen.

Koulutus on avointa kaikille.

Opisto tarjoaa vuosittain noin 4000 tuntia opetusta monilla eri kursseilla. Opiskelijoita, valtaosa 16–65-vuotiaita, on yli 500.

Opettajia on noin 20, ja he ovat pääasiassa paikallisia taitajia.

Kurssitarjontaa suunnitellaan kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Lue lisää