Lämpölaitos

Kaukolämpö on puhdasta kuumaa vettä, joka kiertää kaukolämpöverkossa voimalaitokselta tai lämpökeskuksesta asiakkaiden lämmönvaihtimiin ja takaisin.

Kaukolämmön tuotanto

Puolangalla on päälämpökeskus Honkavaarassa, jossa on nimellisteholtaan 3 MW KPA-kattila (kiinteän polttoaineen kattila) + savukaasujen LTO – pesuri. Polttoaineena käytetään kokopuuhaketta. Huipputeho on noin 3,0 – 3,5 MW polttoaineen laadusta riippuen. Honkavaaran päälämpökeskus on valmistunut vuonna 1999 ja saneerattu vuosina 2020 – 2021.

Lisänä on 3,0 MW kevytöljykattila (POk). Lisäksi verkossa on kaksi kevytöljykattilaa (POK) verkon latvaosissa Pölläniemessä ja teollisuusalueella.

Kaukolämmön jakelu

Lämpö siirretään asiakkaille kuumana vetenä suljetussa kaksiputkisessa kaukolämpöverkossa. Kuuma vesi johdetaan kiinteistön lämpöjakokeskukseen, jossa se luovuttaa lämpöä vaihtimen kautta asiakkaiden lämmitysverkkoon ja lämpimän käyttöveden valmistukseen.

Talot käyttävät lämpöä huoneiden ja käyttöveden lämmittämiseen sekä ilmanvaihtoon. Kaukolämpöverkon vesi palaa jäähtyneenä paluujohdossa takaisin tuotantolaitokseen uudelleen lämmitettäväksi. Kaukolämpövesi ei kierrä talojen lämmitysverkossa.

Kaukolämpöverkkoon liittyminen

Lämmönmyyjä (Puolangan kunta) ja asiakas tekevät kirjallisen lämpösopimuksen lämmönkäyttöpaikan liittämisestä kaukolämpöverkkoon ja lämmön toimittamisesta lämmönluovutuspaikkaan.  Lämpösopimus tehdään joko toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräaikaiseksi. Sopimuksessa määritetään seuraavat asia:

  • Liittymisjohto ja mittauskeskus
  • Sopimusvesivirta
  • Lämmön toimituksen aloittaminen
  • Liittymismaksu
  • Liittymisjohdon rakentaminen
  • Voimassaolo
  • Lämmön laskutus
  • Liittymismaksun palautus

Kaukolämmön sopimusehdot (PDF)

Kaukolämpötaksat

Kaukolämpölukeman ilmoitus

Kaukolämpölukeman voi ilmoittaa sähköisesti tästä linkistä.

Vika-ilmoitukset

Yhteystiedot kaukolämmön jakeluun liittyvien vikailmoitusten tekemiseen löydät täältä.