Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Puolangan kunnan varhaiskasvatusmaksut 1.8.2022 alkaen

Kunnan varhaiskasvatusmaksut perustuvat lakiin. Varhaiskasvatuksen lapsikohtainen kuukausimaksu määräytyy perheen koon ja tulojen (maksuprosentti) sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Lapsen varhaiskasvatuksessa vietetty aika sovitaan asiakasmaksusopimuksella.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kk-maksut

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu

  • perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kk-maksu on enintään 295 €/kk
  • alin perittävä lapsikohtainen maksu on 28 €/kk

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen sisaralennukset

  • saman perheen muista varhaiskasvatuksessa olevien lapsien kk-maksuihin sovelletaan sisaralennuksia
  • toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen kk-maksut

Osa-aikaisella varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle 131 tuntia kuukaudessa annettavaa varhaiskasvatusta.

  • jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 86 tuntia kuukaudessa, kk-maksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enemmän kuin 86 tuntia mutta alle 130 tuntia kuukaudessa, kk-maksu on enintään 80 prosenttia kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta

Perheen tulojen huomioiminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

Perheen yhteenlasketut tulot vaikuttavat varhaiskasvatuksen lapsikohtaiseen kk-maksuun. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) määrittää perheen koon mukaisen tulorajan, joka yläpuolelle olevat perheet maksavat  lain määrittämän ylimmän lapsikohtaisen kuukausimaksun.

  • mikäli perheen tulot ovat lain määrittämää tulorajaa pienemmät, lapsi on oikeutettu korkeinta maksuluokkaa edullisempaan varhaiskasvatuksen kk-maksuun
  • perheen tulojen huomioimista pyydetään liittämällä varhaiskasvatuspaikan hakemukseen tuloselvitys perheen tuloista

Lapselle määrätään korkein kuukausimaksu, mikäli huoltajat hakemuksessaan ilmoittavat, etteivät toimita tulotietoja.