Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan tehtäväalueena on kunnan toimesta tapahtuva rakentaminen, maa-, metsä- ja rakennuskiinteistöjen sekä liikelaitosten kunnossapito- ja käyttötehtävät, tiehallinto, palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu liikenneturvallisuus sekä ruokahuolto ja siivous.

Lautakunta toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisena, ympäristölupaviranomaisena, ympäristönsuojeluviranomaisena, tielautakuntana, jäteviranomaisena ja leirintäalueviranomaisena.

Puolangan kunnan teknisen lautakunnan delegointipäätökset.

Puheenjohtajisto 2021-2025

Heikkinen Teemu, puheenjohtaja
Haapala Toni, varapuheenjohtaja

Jäsenet 2021-2025

Moilanen Mia
Peura Sanna
Mikkonen Arvo
Moilanen Marketta
Väätti Tomi

Varajäsenet 2021-2025

Seppänen Tellervo
Harri Pekka
Piira Risto
Peura Anja
Tolonen Satu
Haapalainen Mari
Virrankari Kyösti