Bio- ja kiertotalous pohjaavat kuntastrategiaan 2022-2025

Puolangan kunnan kuntastrategiassa 2022-2025 on määritelty kunnan suuntaviivat bio- ja kiertotaloudessa.

Puolangan vihreää kultaa ovat bio- ja kiertotalous sekä maa- ja metsätalous

  • Kunta edistää valmistuvan biokaasulaitoksen toiminnan kasvamista, muun muassa toimitussopimuksin ja toimimalla aktiivisesti, jotta bioliiketoimintaan saadaan lisää uusia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita
  • Kunta edistää tuulivoimatuotannon sijoittumista kuntaan
  • Maa-ja metsätalous ovat kunnalle tärkeitä toimialoja. Kunta edistää omalla toiminnallaan ja sen käytettävissä olevin keinoin elinkeinojen myönteistä kehittymistä ja huoltovarmuuden turvaamista

Valta- ja maakunnalliset suunnitelmat