Hankintaohjeet

Tutustu alla olevaan Puolangan kunnan hankintaohjeeseen. Hankintamenettely määräytyy hankinnan suuruuden mukaan. Yli 60.000 euron tavara- ja palveluhankintoihin sovelletaan lakia julkisista hankinnoista. Alle 60.000 euron hankinnoissa (pienhankinnoissa) toimitaan Puolangan kunnan hankintaohjeen mukaisesti.

Puolangan kunnan hankintaohjeesta löytyy toimintamenettelyt hankinnan suuruuden mukaisesti

  • yli 60.000 euron hankinnat
  • 10.000-59.999 euron hankinnat
  • 2.500-9.999 euron hankinnat
  • alle 2.500 euron hankinna

Tutustu ohessa liitteenä olevaan Puolangan kunnan hankintaohjeeseen. Tässä lyhyt info, missä hankintoihin liittyvät tarjouspyynnöt julkaistaan ja miten hankintapäätökset tehdään.

Yli 60 000 euron tavara- ja palveluhankinnat

  • tarjouspyyntö lähetetään kirjallisesti palvelun- tai tavarantoimittajalle Cloudia- ja HILMA – järjestelmän kautta.
  • tarjouspyyntö julkaistaan myös kunnan www-sivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä, jos hankinnan luonne vaatii sitä. 10.000-59.999 euron tavara- ja palveluhankinnat

10 000-59 999 euron tavara- ja palveluhankinnat

  • tarjouspyyntö tehdään aina Cloudia-pienhankintaohjelman kautta
  • hankintapäätös vaatii toimiala/ lautakuntakohtaisen käsittelyn

alle 10 000 euron tavara- ja palveluhankinnat

  • hankkija toimii talousarvion puitteissa käyttäen omaa harkintavaltaansa ja noudattaen hyvää hankintatapaa.
  • 2.500-9.999 hankintapäätökset tehdään aina viranhaltijapäätöksellä tai Cloudiassa jotka saatetaan aina tiedoksi toimielimille

Puolangan kunnan hankintaohjeet (PDF)