Metsähallitus

Pohjanmaan–Kainuun Luontopalvelut

Metsähallituksen Pohjanmaan Luontopalvelut on alueyksikkö, jonka toiminta-alue käsittää Pohjois-Pohjanmaan ja eteläisimmän Lapin sekä Kainuun ja Koillismaan. Yksikkö vastaa suojelualueiden ja historiakohteiden hallinnasta ja suojelusta sekä luonnon virkistys- ja matkailukäyttöasioista.

Yhteystiedot www.metsa.fi

Metsätalous Oy Pohjanmaa-Kainuu

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka hoitaa ja käyttää liiketoiminnan piirissä olevia PEFC-sertifioituja valtion metsiä.

Pohjamaa-Kainuu toiminta-alueen yhteystiedot www.metsa.fi