Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) kehittää asiakkaiden tuotteita, palveluita ja prosesseja sekä tekee tarvelähtöisiä, soveltavia tutkimuksia.

Kajaanin ammattikorkeakoulu haluaa myös kehittää yritysasiakkaidensa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta sekä ylläpitää heidän osaamistaan aikuis- ja täydennyskoulutuspalveluin ja opiskelijoiden projektitöin

https://www.kamk.fi/fi