Maaseudun kehittämishankkeet

Maaseudun kehittäminen on luonteva osa koko kunnan yleistä kehittämistä. Yhä useammin kehittäminen tehdään yhteistyössä paikallisten yhdistysten ja maakunnallisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

Yhteistyöverkosto

Maaseudun kehittämiseen tarvitaan monialainen  yhteistyöverkosto. Kunta ja kunnassa toimivat yritykset sekä aktiiviset yhdistykset ovat kehittämisen ja kehittymisen ydintoimijoita.

Paikallisen yhteistyön lisäksi maaseudun kehittämisessä painottuu myös yhteistyö maaseudun kehittämishankkeita rahoittavien muiden neuvonta- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Maaseudun kehittämishankkeet

Kunnan Maaseutupalvelut ja Elinkeinopalvelut ovat mukana maaseudun kehittämishankkeissa. Puolangan kunta osallistuu maaseudun kehittämiseen monin eri tavoin:

  • ohjausryhmätyöskentelyn kautta
  • kuntarahoitusosuuden kautta
  • ohjausryhmätyöskentelyn kautta
  • kehittämishankkeen toteuttajana ja hallinnoijana

Avustukset kyläyhdistyksille

Puolangan kunta myöntää anomuksesta avustuksia kyläyhdistyksille

Puolangan kunnan yhdistysavustusten ohjeistus
Puolangan kunnan yleisavustushakemus

Tuet maatiloille

Puolangan kunta tukee maaseutuelinkeinoja vuosittaisen talousarvion maaseudun kehittämisrahan puitteissa.

Puolangan maaseutupalvelut

Korhonen Kaija, maaseutupäällikkö
puh. 044 7104 409
sähköposti kaija.a.korhonen(at)puolanka.fi

Maaseutusihteeri Lassi Keränen
puh. 0400 185 258
sähköposti: lassi.keranen(at)puolanka.fi

Puolangan elinkeinopalvelut

Kanniainen Heikki, elinkeinopäällikkö
puh. 040 830 6592
sähköposti heikki.kanniainen(at)puolanka.fi