Meneillään olevat hankkeet

Muualta meille (1.1.2023–31.12.2024)

Muualta meille -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Puolangan kunnan elinvoimaa, sekä lisätä edellytyksiä säilyttää kunnan asukasluku noin 2400 asukkaassa. Hanke koostuu viidestä eri työpaketista, joiden tehtävänä on kehittää Puolangan kunnan valmiuksia monipaikkaisuuteen, osa-aika-asumiseen ja viestintään monipaikkaisuudesta kiinnostuneille.

Hankkeen konkreettiset tulokset näkyvät esimerkiksi osa-aika-asuntokonseptin kehittämisenä, etätyöskentelytilan mahdollistamisena ja kunnan sosiaalisen median lisääntyvänä aktiivisuuteena. Hankkeessa pyritään myös kehittämään esimerkiksi kylätoimintaa, kuntalaisdemokratiaa ja Puolangan mahdollisuuksia tarjota vaihtoehto urbaanille asumiselle. Lue julkinen hankekuvaus täältä.

Projektikoordinaattori
Josefi Tiirola
puh. 0407523747
sähköposti josefi.tiirola@puolanka.fi

Logot