Energiapuuterminaalihanke

  • Hankkeen toteuttamisaika 1.8.2023-31.12.2024
  • Hankekoodi J10184

Puolangan kunta rakentaa energiapuuterminaalin Honkavaaran lämpölaitoksen välittömään läheisyyteen. Hankkeelle on myönnetty hanketukea oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Energiapuuterminaaliin viitataan myös nimellä bioterminaali.

Hankkeessa rakennetaan Puolangalle bioterminaali palvelemaan energiapuun käsittelyä sekä mahdollistamaan puun jatkojalostamista esim. biohiilen tuotannon muodossa. Bioterminaalin avulla edistetään biotalouden liiketoimintaa ja investointeja alueelle.

Terminaali rakennetaan toimintaan kaavoitetulle alueelle. Alueen pinta-ala on n. 4,5 ha. Samalla kiinteistöllä sijaitsee kaukolämpölaitos, Ekokympin vastaanottoasema, Puolangan jäteveden puhdistamo sekä juuri valmistunut biokaasulaitos. Jo toteutetut investoinnit yhdessä biopuuterminaalin kanssa mahdollistavat innovatiivisen biotalousekosysteemin rakentamisen.

Bioterminaalilla vahvistetaan alueellista elinkeinotoimintaa sekä tehostetaan metsien hoitoa mahdollistaen tulevaisuudessa laadukkaan puuraaka-aineen huollon teollisuudelle. Terminaalialueelle pyritään saamaan uusia puun jatkojalostukseen liittyviä investointeja.

Terminaalialueen omistaa ja sitä hallinnoi kunnan tytäryhtiö Honkainfra Oy. Alue on kaavoitettu teollisuustoimintaan.

Hankkeen aikataulu

Hankealueen sijainti