Riista- ja suurpetovahingot

Riistaeläinten maataloudelle aiheuttamista vahingoista sekä suurpetojen aiheuttamasta irtaimisto ja kotieläinvahingosta sekä suurpedon porolle poronhoitoalueella aiheutuneesta vahingosta voi hakea riistavahinkolakiin 105/2009 perustuvaa korvausta.

Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaukset

Viljelysvahinkona voidaan korvata pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko.

Eläinvahinkona voidaan korvata kotieläimille aiheutunut vahinko.

Lisätietoja korvauksista hirvieläinten aiheuttamille viljelys- ja eläinvahingoille löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Hirvieläinten aiheuttamisen vahinkojen korvaukset ja hakulomakkeet Ruokavirasto

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaukset

Suurpedon aiheuttamina petovahinkoina voidaan korvata:

  • viljelysvahingot pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle
  • eläinvahingot koiralle, kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille
  • irtaimistovahingot elottomalle irtaimistolle
  • porovahingot porolle poronhoitoalueella.

Lisätietoja korvauksista suurpetojen aiheuttamille viljelys- ja eläinvahingoille sekä korvauksen hakemisesta löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaukset ja hakulomakkeet Ruokavirasto

Yhteystiedot ja ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen

Suosittelemme asiakirjojen lähettämistä maataloustoimistojen yhteiseen sähköpostiosoitteeseen , jotta ne ehditään käsitellä ajoissa työntekijöiden loma-ajoista ja vapaapäivistä riippumatta. Tavoitat kaikki toimipaikkamme myös sähköpostitse osoitteessa maataloustoimisto(at)puolanka.fi

Henkilötietoja ja salassa pidettävää tietoa sisältävät asiakirjat ja lomakkeet kannattaa lähettää ym. sähköpostiosoitteeseemme  tietoturvallisesti turvasähköpostipalvelun kautta. Lue ohjeet turvasähköpostin lähettämisestä ja vastaanottamisesta täältä.