Esiopetussuunnitelma

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen.

Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama määräys, jonka mukaan kunnat laativat paikallisen esiopetuksen opetussuunnitelman ja toteuttavat esiopetusta. Lue lisää Puolangan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelmasta, joka päivittyy syksyllä 2022.

Puolangan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma (PDF)