Opetussuunnitelma lukio

Lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

Puolangan lukion opetussuunnitelma ja Puolangan aikuislukion opetussuunnitelma on lukio-opetuksesta säädetyn lainsäädännön ja Opetushallituksen määräysten perusteiden mukainen.

Jokainen opiskelijamme tekee lukio-opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja sitä päivitetään myös opintojen aikana.

Lomakkeita