Opiskeluhuoltoryhmät

Puolankajärven koulun oppilailla on oikeus opiskeluhuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Opiskeluhuoltoon sisältyy myös ohjaus ja neuvonta perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

Puolankajärven koulun opiskeluhuoltoryhmät

Opiskeluhuolto on laaja-alaista oppilaiden hyvinvoinnin tukemista. Puolankajärven koulussa opiskeluhuoltotyötä tehdään kolmessa erilaisessa ryhmäkokoonpanossa.

  • Puolangan kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmässä
  • Puolankajärven koulun opiskeluhuoltoryhmässä
  • Tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä

Ryhmissä on opetushenkilöstön lisäksi opiskeluterveydenhuoltoa edustavia jäseniä, psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sekä huoltajia sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.

Opiskeluhuolto on osa koulun arkea, joten opiskeluhuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Puolankajärven koulun opiskeluhuoltoryhmä lukuvuonna 2023–2024

Puolankajärven koulun oman opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata koulumme oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.  Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan ja ryhmää johtaa rehtori.

Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä on oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

Rehtori, oppilaanohjaus Väisänen Tuula
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi

Erityisopettaja (yläkoulu), oppilaanohjaus Huhta Tuulia
Puh. 040 563 0946
Sähköposti tuulia.huhta(at)puolanka.fi

Erityisopettaja (alakoulu) Saviniemi Heli
Puh. 0400 197 241
Sähköposti heli.saviniemi(at)puolanka.fi

Sosiaalityöntekijä Raappana Tarja
Puh. 040 579 3762
Sähköposti tarja.raappana(at)kainuu.fi

Kouluterveydenhoitaja Sutinen Mari
Puh. 044 747 8601
Sähköposti mari.sutinen(at)terveystalo.com

Kuraattori Väisänen Saara
Puh. 043 848 6931
Sähköposti saara.vaisanen(at)terveystalo.com

Miekkari Karvonen Suvi-Anna
Puh. 044 494 2509
Sähköposti suvi-anna.karvonen(at)terveystalo.com

Puolangan kunnan opiskeluhuollon ohjausryhmä lukuvuonna 2023–2024

Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa koko kunnan opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran lukuvuodessa ja ryhmää johtaa rehtori.

Rehtori, oppilaanohjaus Väisänen Tuula
Puh. 040 740 2567
Sähköposti tuula.vaisanen(at)puolanka.fi

Erityisopettaja (yläkoulu), oppilaanohjaus Huhta Tuulia
Puh. 040 563 0946
Sähköposti tuulia.huhta(at)puolanka.fi

Erityisopettaja (alakoulu) Saviniemi Heli
Puh. 0400 197 241
Sähköposti heli.saviniemi(at)puolanka.fi

Erityisopettaja (pienryhmä 1) Honka Sari
Puh. 040 141 8365
Sähköposti sari.honka(at)puolanka.fi

Erityisluokanopettaja (pienryhmä 2) Savela Katja
Puh. 044 595 0501
Sähköposti katja.savela(at)puolanka.fi

Erityisopettaja (pienryhmä 3) Turpeinen Paula
Puh. 044 797 0813
Sähköposti paula.turpeinen(at)puolanka.fi

Sosiaalityöntekijä Raappana Tarja
Puh. 040 579 3762
Sähköposti tarja.raappana(at)kainuu.fi

Koululääkäri Torvinen Mari
Puh.
Sähköposti mari.torvinen(at)terveystalo.com

Kouluterveydenhoitaja Sutinen Mari
Puh. 044 747 8601
Sähköposti mari.sutinen(at)terveystalo.com

Kuraattori Väisänen Saara
Puh. 043 848 6931
Sähköposti saara.vaisanen(at)terveystalo.com

Miekkari Karvonen Suvi-Anna
Puh. 044 494 2509
Sähköposti suvi-anna.karvonen(at)terveystalo.com

Koulupsykologi  Annamari Järviniemi
Puh. 050 470 6537
Sähköposti annamari.jarviniemi(at)terveystalo.com

Päiväkodin johtaja Holappa Tiina
Puh. 010 325 8667
Sähköposti: tiina.holappa(at)touhula.fi

Etsivä nuorisotyö Näyhä Pirjo
Puh. 040 717 7248
Sähköposti pirjo.nayha@puolanka.fi

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja Karhu Marjo
Puh. 050 514 1078
Sähköposti marjo.karhu(at)evl.fi

Tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä

Yksittäistä koulumme oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä.

Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain oppilaan, tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

Opiskeluhuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa tai muun laillisen edustajan kanssa. Silloin, kun opiskeluhuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja opiskeluhuollon järjestämiseen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilaan huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja.