Poissaolot

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä (Lukiolaki 10.8.2018/714 30 §).

Sairaus

Sairastumisesta tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle, kansliaan tai suoraan opettajalle välittömästi. Sairauden päätyttyä voi halutessaan pyytää tukiopetusta.

Muut poissaolot

Jos opiskelija joutuu olemaan pois koulusta, sitä varten anotaan lupa etukäteen.

  • Aineen opettaja voi myöntää luvan poissaoloon yksittäiseltä tunnilta
  • Ryhmänohjaaja voi myöntää luvan lyhyeen poissaoloon (1-5 päivää)
  • Rehtori myöntää luvan yli 5 päivän poissaoloon kirjallisen hakemuksen perusteella. Hakulomake yli 5 päivän poissaoloon löytyy Wilmasta.

Poissaolojen kirjaaminen Wilmaan

Opettaja kirjaa opiskelijan kaikki poissaolot Wilmaan. Huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt opiskelija selvittää poissaolot Wilmassa. Opettaja/ryhmäohjaaja tarkistaa poissaoloselvityksen. Myös poissaolo aineen kokeesta on selvitettävä ko. opettajalle.

Poissaolojen vaikutus arviointiin

Opintojakson kokeeseen osallistuminen edellyttää, että kaikki poissaolot on selvitetty. Opintojakso jätetään arvostelematta, jos opiskelijalla on luvattomia tai selvittämättömiä poissaoloja tai jos annetut opintojakson työt jäävät tekemättä, todistukseen merkintä K.

Kolmannen poissaolokerran jälkeen opettaja antaa lisätehtäviä, kuuden poissaolon jälkeen opintojakso keskeytyy. Tällöin opintojakso on suoritettava uudestaan. Opettaja voi määrätä lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi.

Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan jakson aikana. Erityisestä syystä rehtori voi myöntää pidemmän suoritusajan.

Opettaja voi selvittämättömien poissaolojen vuoksi jättää opintojakson arvostelematta. Tällöin opiskelija joutuu keskeyttämään opintojakson ja hän menettää oikeiden osallistua opintojakson kokeeseen. Keskeytettyä, täydennettävää ja hylättyä opintojaksoa ei lasketa opintojaksokertymään. Arvosanalla 4 suoritettu lasketaan, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy.