Kalastus ja metsästys

Puolangan suurin liikunta- ja urheilutila on ympäröivä upea lunto. Olemme koonneet tälle sivulle tietoa liikunta- ja ulkoilureittien varrella olevista laavuista ja kodista, näköalapaikoista, luontokohteista ja -poluista sekä retkeily- ja melontareiteistä Puolangalla ja Paljakan matkailukeskuksessa.

Koskikalastuspaikat

Puutiokoski

Puutiokoski sijaitsee Keskijoen yläjuoksulla n. 4km päässä Puolangan kirkonkylästä, osoite Vaalantie 18, 89200 Puolanka. Metsän keskellä kuohuva koski on noin 10 metriä leveä ja kalastusvälineiksi riittää kevyt virveli tai perho-onki. Saaliskaloina harjus ja taimen.

Tarkemmat tiedot ja lupien myynti, Kalalla Kainuussa

Kärryskoski

Kärryskoski sijaitsee Keskijoen alajuoksulla ennen Kivarinjärveä, osoite Utajärventie 40, 89200 Puolanka. Reilun puolen kilometrin koskessa on hyviä asentopaikkoja sekä kookkaille vaelluskaloille ja paikallisille harjuksille.

Tarkemmat tiedot ja lupien myynti, Kalalla Kainuussa

Suolijoki

Suolijärven kosket kuuluvat Suolijärven osakaskunnan lupa-alueeseen. Ne sijaitsevat n. 30km päässä Puolangan kirkonkylästä pohjoiseen (maantie nro 800 ja Suolijärventie). Alue ei kuulu Korvua-Näljänkäjoen yhteislupa-alueeseen.

Tarkemmat tiedot ja lupien myynti, Kalalla Kainuussa

Korvua-Näljänkäjoki

Korvua-Näljänkäjoen yhteislupa-alueeseen kuuluu jokikalastuskohteita, joilla on pituutta yhteensä 110 kilometriä. Lupa-alue kulkee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajamailla.

Pääsaaliskalana alueella on harjus, mutta paikoittain on mahdollisuudet myös taimeneen. Muita saaliskaloja ovat hauki, ahven ja siika.

Tarkemmat tiedot ja lupien myynti, Eräluvat.fi

Kalliuskoski /Kiiminkijoki

Kalliuskoski soveltuu hyvin rannalta tapahtuvaan uistin- ja erityisesti perhokalastukseen kevyillä heittokalastusvälineillä. Kalliuskoski sijaitsee 13 km päässä Puolangan kirkonkylältä Utajärven tien suuntaan.

Kalliuskoski on osa Kiiminkijoen kalastusaluetta, joella on käytössä yhteisviehelupa, joka oikeuttaa kalastamaan perholla ja uistimella kaikkia kalalajeja koko joen pääuomassa Haukiputaantie (847) Kiiminkijoen ylittävältä sillalta ylöspäin Puolangan Kivarinjärveen asti yhteensä noin 170 km:n matkalla.

Yhteisvieheluvan lisäksi 18-64 -vuotiailla pitää olla voimassa oleva valtion kalastonhoitomaksu. Alle 15-vuotias ei tarvitse kalastuslupia.

Tarkemmat tiedot ja lupien myynti, Kalalla KainuussaKalastus Kiiminkijoella

Järvikalastuspaikat

Saarijärvi

Saarijärven kalastusalue sijaitsee luonnonsuojelualueella n. 26 km päässä Puolangan kirkonkylästä, Vaalan tien suuntaan. Onkiminen ja pilkkiminen on sallittua jokamiehenoikeuden mukaisesti. Muuhun kalastamiseen tarvitaan kalastonhoitomaksu.

Pohjois-Pohjanmaa-Kainuu vapalupa oikeuttaa vapakalastukseen perholla tai vieheellä valtion vesialueilla, jotka sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Tarkemmat tiedot ja lupien myynti Eräluvat.fi

Paljakan Kalastuspuisto

Paljakan Kalastuspuisto on todellinen perheen kalastuskohde, joka sijaitsee Paljakan matkailukeskuksen ytimessä. Kalastuspuisto sopii hyvin ryhmille ja helppokulkuisuuden ansiosta myös erityisryhmille. Lammet ovat usean metrin syvyisiä ja noin 20 – 50 metriä leveitä, molemmat joet ovat noin 3 – 6 metriä leveitä.

Kalastuspuistossa on pienellä alueella runsaasti istutettua saaliskalaa. Yleisin saalis on kirjolohi.  Lisäksi Kalastuspuiston vesistä saadaan saaliiksi luonnon taimenia ja harjuksia. Osoite Paljakkakeskus 6, 89140 Kotila.

Tarkemmat tiedot ja lupien myynti, Kalalla Kainuussa

Metsästysalueet

Puolangalla on metsästysalueita valtion mailla lähes puolet kunnan pinta-alasta eli n. 1200 neliökilometriä. Riistalajeina ovat kanalinnut, vesilinnut, pienpedot, jänis ja majava.

Metsästyslupia valtion maille myy Metsähallitus. Lupia voi ostaa Eräpalvelut.fi palvelusta. Ostettavia lupia ovat vuorokausilupa tai kausilupa.