Käyttösäännöt

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä. Aineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Puolangan kunnankirjaston käyttösäännöt – oikeudet ja vastuu

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat kirjaston käyttösääntöjä. Aineiston lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti. Kortin saa todistamalla henkilöllisyytensä ja ilmoittamalla osoitteensa sekä hyväksymällä, että kirjasto taltioi käyttäjän henkilötunnuksen. Kirjastokortin saadessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä.

Kirjastokortti oikeuttaa lainaamaan aineistoa Puolangan kirjaston lisäksi Hyrynsalmen, Kajaanin, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven ja Suomussalmen kirjastoista. Kadonneen kortin tilalle voi lunastaa uuden kortin todistettuaan henkilöllisyytensä. Kortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon heti. Osoitteen- ja nimenmuutokset on ilmoitettava kirjastoon.

Sellaista aineistoa, jota ei ole Puolangan kunnankirjastossa, voidaan välittää kaukolainoina muista kirjastoista. Palvelu on maksullista. Kaukolainojen välittämisessä noudatetaan valtakunnallisia kaukopalvelusääntöjä, lainan antaneen kirjaston ehtoja ja sen määräämiä maksuja.

Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta, kunnes se on kuitattu kirjastossa palautuneeksi. Aineiston palauttaminen palautusluukun kautta on asiakkaan omalla vastuulla.

Omien lainojen katsomiseen, uusimisen ja aineiston varaamiseen internetissä tarvitaan kirjastokortin lisäksi tunnusluku. Tunnusluku annetaan henkilökohtaisesti kirjastossa.

Mikäli asiakas turmelee tai jättää palauttamatta kirjaston aineistoa, hänen on korvattava se joko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai hankkimalla uusi kappale tilalle. Poikkeuksena ovat tallenteet, joita ei voi kappalekohtaisen tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Kirjasto ei korvaa asiakkaan laitteiden rikkoutumista käytettäessä kirjaston aineistoa.

Lainausoikeuden menettää, jos maksuja on maksamatta vähintään 10 euroa. Lainaoikeus palautetaan vasta, kun kaikki maksut on maksettu. Maksamattomat maksut näkyvät lainakuitissa ja asiakkaan tiedoissa. Lainaus- ja kirjastonkäyttöoikeuden voi menettää määräajaksi myös häiritsevästä käyttäytymisestä tai jatkuvasta käyttösääntöjen noudattamatta jättämisestä.

Kirjaston käyttö on luottamuksellista. Kirjastolla on oikeus käyttää asiakkaanhenkilötunnusta Kainuun kirjastojen yhteisrekisterissä (henkilötietolaki 523/1999, 135§). Asiakasrekisteriä käytetään ainoastaan lainauksenvalvontaan. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. Asiakkaalla on henkilörekisterilain (henkilötietolaki 523/1999, 10§)mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on kirjaston tietokannassa. Rekisteriseloste on saatavilla kirjastosta.

Puolangan kirjaston käyttösäännöt (PDF)