Viranhaltijapäätökset

Tällä sivulla voit tutustua Puolangan kunnan viranhaltijapäätöksiin.

Viranhaltijapäätösten julkaiseminen

Ne viranhaltijapäätökset, joihin kuntalainen voi kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan Puolangan kunnan verkkosivuilla heti päätöksenteon jälkeen. Päätökset pidetään nähtävillä määritellyn ajan. Henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan heti oikaisuvaatimusajan päätyttyä.

Viranhaltijapäätökset

Mahdollisuus viranhaltijapäätöksen oikaisuun

Viranhaltijapäätöksistämme voi tehdä oikaisuvaatimuksen asianosainen tai kuntalainen.

Oikaisuvaatimusaika ja sen päättyminen kerrotaan päätöksessä.