Valmiussuunnitelma

Valmiussuunnitelman tarkoituksena on ohjata kunnan johtoa ja eri toimialoja kehittämään ja ylläpitämään elintärkeiden toimintojen edellyttämää suorituskykyä sekä antaa yhtenäiset perusteet toimialojen ja eri viranomaistenyhteistoiminnan suunnittelulle ja toteutukselle elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Puolangan kunnan valmiussuunnitelma on tarkoitettu otettavaksi käyttöön normaaliolojen erityistilanteissa, häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa. Tämän suunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä päättää pormestari.

Valmiussuunnitelmaa päivitetään.