Vammais- ja vanhusneuvosto

Vammais- ja vanhusneuvosto on Puolangan kunnan, viranomaisten, toimintarajoitteisten, ikäihmisten ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikä- ja vammaisten ihmisten parissa toimivien lakisääteinen, pysyväisluonteinen yhteistyöelin.

Vammais- ja vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää sekä vammaisten että ikäihmisten hyvinvointia lisäämällä vuorovaikutusta vammaisten ja ikääntyneiden keskuudessa, olemalla kahdensuuntainen tiedonvälitys- ja keskustelukanava suunniteltaessa, käsiteltäessä ja päätettäessä paikallisesti tai seudullisesti heidän asioitaan, sekä pitämällä esillä heidän näkökulmaansa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Puolangan vammais- ja vanhusneuvoston tehtävät.

Puheenjohtajisto 2021-2025

Jaana Kemppainen, puheenjohtaja
Yrjö Heikkinen, varapuheenjohtaja

Jäsenet 2021-2025

Väyrynen Heikki
Jokinen Leena
Paulomäki Taina
Hiltunen Toimi
Karvonen Leena
Heikkinen Marja