Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Puolangan kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on, että kunta on työpaikka, jossa naiset ja miehet tekevät työtä samoilla ehdoilla ja samoin edellytyksin. Sukupuolesta riippumatta naisilla ja miehillä on samat oikeudet työn, palvelussuhteen
ehtojen ja muiden työehtojen suhteen sekä mahdollisuudet työssä kehittymiseen.

Puolangan kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (PDF).