Toimenpideluvan hakeminen

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa tarvitaan pieniin tai vähäisiin rakennushankkeisiin, jotka eivät yleensä vaadi perusteellista viranomaisen valvontaa.

Toimenpidelupaa tarvitaan, jos rakentaminen muuttaa rakennuksen julkisivua, jotain rakenneosaa tai teknistä järjestelmää.

Esimerkkejä toimenpideluvan vaativista töistä:

 • lämmitys- tai ilmanvaihtojärjestelmän muutostyöt
 • kiinteistön vesi ja viemärilaitteiden muutostyöt tai kattomuodon vaihtaminen
 • kiinteän aidan tai vajan rakentaminen
 • huoneistojärjestely
 • maalämpö
 • erillislaitteet, kuten mastot, piiput, varastointisäiliöt, hiihtohissit, muistomerkit, suurehkot antennit
 • julkisivumuutokset
 • liikuteltava laite kuten asuntovaunu tai ravintolalaiva, jonka käyttötarkoitus ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn
 • mainostoimenpide, rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa tai pysyvä tai pitkäaikainen ikkunaa peittävän mainoksen asettaminen
 • pesuhuoneen laajentaminen, vesi-tai viemäripisteiden paikkojen muuttaminen
 •  ikkunajaon muuttaminen
 • katokset, kesäkeittiöt, laiturit

Esimerkkejä töistä joihin EI yleensä tarvitse rakennusvalvonnan lupaa:

 • ilmalämpöpumpun tai aurinkopaneelien asentaminen
 • leikkimökin tai pienehkön kasvihuoneen sijoittaminen pihalle, ei kuitenkaan kadun varteen tai kiinni pysyvään rakennukseen
 • asuinpientalojen julkisivun maalaukset, kattomateriaalien vaihto, ellei rakennusta ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu
 • asuinhuoneiston sisäänvedetyn parvekkeen lasitus

Puolangan kunnan rakennusjärjestys (PDF).

Toimenpideluvan hakeminen

Toimenpidelupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta.

Luvan hakee rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Lupahakemuksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä, jos hanke on vähäinen. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa tai haltijaa.

Toimenpideluvan hakeminen vie noin 1-2 kk.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen, ellei hakemuksesta ole erityisestä syystä myönnetty töiden aloittamislupaa ennen luvan lainvoimaisuutta. Lupapäätöksen oikaisuvaatimusaika on 14 päivää päätöksen antopäivästä, jonka jälkeen lupa on lainvoimainen, ellei siihen ole vaadittu oikaisua.

Toimenpideluvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun.

Kunnan rakennusvalvonta vastaa kysymyksiin liittyen esimerkiksi luvan tarpeellisuuteen, jos olet siitä epävarma.

Lisätietoja toimenpideluvan hakemisesta rakennustarkastajalta.