Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista.

Kaavoituskatsauksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva kunnan tämänhetkisestä yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Katsauksessa esitettyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita, joista tiedotetaan erikseen.

Liitteenä Puolangan kunnan kaavoituskatsaus 2023.

Liitteenä olevasta Kaavoituskatsauksesta 2023 löydät tuoreimmat kaavoitustilanteet vireillä olevista kaavoitushankkeista.

Tutustu myös Vireillä olevat kaavoitukset -sivuun.

Tuulivoimahankkeet

Olemme koonneet alle linkit Puolangan kunnan aluelle kohdistuvista tuulivoimalahankkeista.

Hietavaaran tuulivoimapuistohanke

wpd Finland Oy suunnittelee tuulipuistoa Kainuuseen Puolangan kuntaan Hietavaaran alueelle. Hankealue sijaitsee 25 kilometriä Puolangan keskustasta kaakkoon Ristijärven ja Paltamon rajoilla. Lue lisää Hietavaaran tuulivoimapuistohankkeesta www.ymparisto.fi -sivustolta.

Koirakankaan ja Hirvivaara–Murtiovaaran tuulipuistohankkeet

Metsähallitus suunnittelee Koirakankaan ja Hirvivaaran-Murtiovaaran tuulivoimapuistojen rakentamista Puolangan kunnan alueelle. Hirvivaara–Murtiovaaran tuulivoimapuiston etäisyys on noin 10 kilometriä ja Koiravaaran tuulivoimapuisto noin 25 kilometriä Puolangan keskustaajamasta etelään. Lue lisää Koirakankaan ja Hirvivaara-Murtiovaaran tuulipuistohankkeista www.ymparisto.fi -sivustolta.

Ukonkankaan tuulivoimahanke

Winda Energy Oy suunnittelee Puolangan kunnan alueelle Ukonkankaan tuulivoimapuistoa. Hankealue sijaitsee kunnan länsiosassa noin 2 km Puokion kylän itäpuolella. Vaalan kunnanrajaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntarajaan on etäisyyttä noin 6 km. Lue lisää Ukonkankaan tuulivoimahankkeesta www.ymparisto.fi -sivustolta.

Pieni-Paljakan tuulivoimahanke

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee Puolangan ja Ristijärven kuntien alueelle Pieni-Paljakan tuulivoimapuistoa. Lue lisää Pieni-Paljakan tuulivoimahankkeesta www.ymparisto.fi -sivustolta.