Kaavoituskatsaus

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista.

Kaavoituskatsauksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva kunnan tämänhetkisestä yleis- ja asemakaavasuunnittelusta. Katsauksessa esitettyjen kohteiden lisäksi voi käynnistyä myös muita hankkeita, joista tiedotetaan erikseen.

Oheisesta Kaavoituskatsauksesta 2024 löydät tuoreimmat kaavoitustilanteet vireillä olevista kaavoitushankkeista.

Tutustu myös Vireillä olevat kaavoitukset -sivuun.