Talousarvio

Joka vuoden loppuun mennessä kunnanvaltuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion, jossa huomioidaan kunnan talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviota hyväksyessään valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviota noudatetaan kaikessa kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa. Se toteuttaa kuntastrategiaa ja turvaa edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen.

Talousarvio 2024 (PDF)

Talousarvio 2023 (PDF)

Talousarvio 2022 (PDF)

Talousarvio 2021 (PDF)

Talousarvio 2020 (PDF)

Talousarvio 2019 (PDF)

Talousarvio 2018 (PDF)