Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puolangan kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Terveystalo Kuntaturva Oy.

Puolanka kuuluu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään osajäsenenä, sairaanhoitopiiriin sekä erityishuoltopiirin osalta.  Lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Lisätietoa Puolangan sosiaali- ja terveyspalveluista löydät Puolangan Terveystalon sivuilta. 

Terveystalo Oy:n tuottamat palvelut

Terveystalo Oy tuottaa Puolangalla mm. seuraavia palveluja:

  • perhetyö
  • kotipalvelu
  • kotihoito
  • asumispalvelut
  • iäkkäiden palvelut
  • laitospalvelut
  • päihdetyö
  • mielenterveystyö
  • kasvatus- ja perheneuvonta