Sosiaali- ja terveyspalvelut

Puolangan kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Terveystalo Kuntaturva Oy.

Puolanka kuuluu Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään osajäsenenä, sairaanhoitopiiriin sekä erityishuoltopiirin osalta.  Lisäksi ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Lisätietoa Puolangan sosiaali- ja terveyspalveluista löydät täältä Terveystalo Puolanka.

Sosiaalipalvelut – kaikkien ihmisten palveluita

Kunnan tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Sosiaalipalvelut ovat keskeinen hyvinvointipalvelujen kokonaisuus. Sosiaalipalveluja tarvitsee lähes jokainen kansalainen jossain elämänkaaren vaiheessa. Kunta vastaa sosiaalipalvelujen valvonnasta, suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan sosiaalihuoltoon sisältyvät sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yleis- ja erityislainsäädännön mukaisen sosiaalihuollon tehtävät ja palvelut. Osana hyvinvoinnin edistämistä Puolangan kunta järjestää sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta sekä rakenteellista sosiaalityötä.

Puolangan kunnan järjestämät palvelut

Puolangan kunta järjestää kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuottaa mm. seuraavia sosiaalipalveluita:

 • sosiaalityö
 • sosiaaliohjaus
 • sosiaalipäivystys
 • sosiaalinen kuntoutus
 • liikkumista tukevat palvelut
 • lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta
 • toimeentulotuki/ehkäisevä- ja täydentävä toimeentulotuki
 • lapseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvät asiat
 • muut sosiaalihuoltolain 11 § mukaisiin tarpeisiin vastaavat asiakkaan hyvinvoinnille välttämättömät sosiaalipalvelut.

Terveystalo Oy:n tuottamat palvelut

Terveystalo Oy tuottaa Puolangalla mm. seuraavia palveluja:

 • perhetyö
 • kotipalvelu
 • kotihoito
 • asumispalvelut
 • iäkkäiden palvelut
 • laitospalvelut
 • päihdetyö
 • mielenterveystyö
 • kasvatus- ja perheneuvonta

Yhteystietoja

Johtava lääkäri

Harri Haimakainen,
sähköposti harri.haimakainen(at)puolanka.fi

Sosiaalijohtaja

Tarja Raappana

p. 040 579 3762

Sosiaalityöntekijä

Mari Hast

p. 040 772 7985

Puolangan sosiaaliasiamies

 • tiistai – torstai klo 10-13

p. 050 341 5244

Potilasasiamies

 • keskiviikko klo 12:00–15:00
 • torstai klo 09:00–12:00
 • perjantai klo 09:00-11:00

p. 030 633 9520

Puolangan sosiaalipäivystys

p. 044 762 0540

Tärkeimmät yhteystiedot

Puhelinnumerot Puolangan yleisimpiin sosiaali- ja terveyspalveluihin löydät täältä.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut, taksat ja palkkiot ja myöntämisperusteet