Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee täyttää ja jättää neljä kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa.

Tarvittaessa Puolangalla varhaiskasvatuspaikan saa lyhyelläkin varoitusajalla. Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu Puolangan kunnan varhaiskasvatushakemuksella, josta tehdään päätös.
Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.

Hakemus varhaiskasvatukseen

Tämän lisäksi huoltajat täyttävät Touhulan varhaiskasvatushakemuksen.

Ennen hakemuksen lähettämistä ota yhteyttä päiväkodin johtajaan.

 

Puolangan kunnan asianhallinnan rekisteriseloste