Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Hakemus tulee täyttää ja jättää neljä kuukautta ennen toivottua alkamisajankohtaa.

Mikäli tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen tapahtuu Puolangan kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhakemuksella ja Touhulan omalla varhaiskasvatushakemuksella. Jokaisesta lapsesta tulee tehdä oma hakemus.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhakemus

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Kahden huoltajan perheissä molemmat huoltajat toimittavat tulotietonsa tai antavat henkilökohtaisesti luvan tarkistaa tulotiedot tulorekisteristä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhakemuksen täyttävä huoltaja voi samalla hakemuksella antaa luvan omien tulotietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä tai ilmoittaa, että perhe ei ilmoita tulotietoja ja asiakasmaksun saa periä korkeimman kunnallisen maksun mukaisesti tai liittää erillinen tuloselvitys.

Erillisen tuloselvityslomakkeen täyttää huoltaja, joka ei ole vielä antanut tulotietojaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulomakkeessa.

Tuloselvitys asiakasmaksujen määrittämiseen

Lisäksi on täytettävä Touhulan varhaiskasvatushakemus Touhula Puolangan nettisivuilta.

Varhaiskasvatushakemus

Ota ennen hakemuksen lähettämistä yhteyttä päiväkodin johtajaan.