Aamu- ja iltapäivätoiminta

Puolangalla koululaisille järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Päiväkoti Touhulassa tarjoaa virikkeellistä ja turvallista toimintaa lapsille ennen koulupäivää ja sen jälkeen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on

  • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
  • tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
  • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
  • ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
  • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
  • mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa

Hakemukset aamu- ja iltapäivätoimintaan

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan Touhula Puolangan internetsivujen kautta osoitteessa https://touhula.fi/paivakoti/puolanka-touhula-puolanka/

Lisätietoja Puolankajärven koulun kerhokoordinaattorilta ja Touhula -päiväkodin johtajalta