Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

29.5.2024

Ruokavirasto maksaa kesäkuussa vuoden 2023 viljelijätukia seuraavasti:

ympäristökorvauksen loppuosa (noin 15 %) sekä koko korvaus toimenpiteistä kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta ja lintupellot (100 %)
eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosat yksilöeläimistä (noin 50 %) sekä eläinten hyvinvointikorvaus sioista ja siipikarjasta (100 %)
nautapalkkioiden loppuosat (noin 30 %)
lammas- ja vuohipalkkio (100 %)
loppuosat (noin 5 %) seuraavista tuista: perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuoren viljelijän tuki (EU),  erikoiskasvipalkkio sekä ekojärjestelmätuki. Lisäksi ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteisyyden toimenpiteen osuus maksetaan kesäkuussa kokonaisuudessaan.
Ruokavirasto aloittaa ympäristökorvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja eläinpalkkioiden maksamisen 6.6.2024.  Eläinpalkkioiden  maksaminen suunnitellussa aikataulussa on mahdollista, jos valtioneuvosto hyväksyy tarvittavat asetukset 30.5.2024.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen sitä mukaa kuin kunnat hyväksyvät maksuaineistoja.

Ruokavirasto tiedottaa suorien pinta-alatukien eli perustulotuen, uudelleenjakotulotuen, nuoren viljelijän tuen (EU), erikoiskasvipalkkion sekä ekojärjestelmätuen maksuaikataulusta tarkemmin, kun se on varmistunut.

Jaa uutinen