Täydentävä haku vuoden 2023 ekojärjestelmätukeen ja ympäristökorvaukseen avautuu

12.2.2024

Ruokavirasto antaa viljelijöille mahdollisuuden täydentää viime vuoden peltotukien hakemuksiaan. Täydentävässä peltotukien haussa on mahdollista hakea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä sekä ympäristökorvauksen kiertotalouden edistäminen-, valumavesien hallinta- ja lintupellot-toimenpiteitä.

Täydentävä haku on viljelijätuissa poikkeuksellinen menettely. Peltotukien haun päättymisen jälkeen on ilmennyt, että useilla viljelijöillä on jäänyt hakematta ekojärjestelmätuen ja ympäristökorvauksen toimenpiteitä, joita he olisivat voineet valita. Ruokaviraston arvion mukaan yksi syy tähän voi olla peltotukien haun yhteenveto.

Ruokaviraston tiedote 8.2.2024

Jaa uutinen